Демонологічні образи в українських і корейських міфах та легендах

Дата
2023
Автори
Гончарук Олександра
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Отже, досліджуючи стародавні тексти, релігійні писання, ми отримали загальне уявлення про демонів, їхній розвиток та трансформацію. Віра в демонів зустрічається у Стародавній Месопотамії, Єгипті, Греції. Першопочатково у давніх народів демони сприймаються як добрі духи, яким поклонялися люди. Великий вплив на зміну образу зробили монотеїстичні релігії, які намагалися витіснити старих богів з пантеону. Найбільше цьому сприяло християнство, яке до демонів віднесло усіх язичницьких духів та божеств, зробивши їх абсолютно негативними образами. У той час, як у західноєвропейських уявленнях вони уособлюють диявола, корейські та українські образи синкретизували два світогляди. Для цих народів демони виконують дуальну роль, шкодячи чи допомагаючи людині. Вивченням демонології почали цікавитися пізніше, спочатку розглядаючи вищу міфологію. Це пов’язано з тим, що саме вища міфологія сприймалася як істинна, а нижча — побічним продуктом першої. Проте з часом учені звернули увагу на демонологію. Цю тему досліджували В. Маннгард, С. Томпсон, Дж. Фрезер, В. Шварц. Вони відслідковували зв’язки між демонологічними образами та вищими богами. Для українських фольклористів нижча міфологія стала джерелом пізнання архаїчних уявлень. Саме демонологія дала можливість дослідити давній світогляд українців. Ю. Буйських, Г. Булашев, В. Галайчук, В. Гнатюк, Б. Грінченко, М. Драгоманов, М. Костомаров, В. Милорадович, О. Потебня, О. Таланчук, П. Чубинський — всі вони розглядали демонологічні образи та шукали їхні витоки та символіку. Корейська фольклористика постала лише у минулому сторіччі, тому в них немає великої бази досліджень. Проте вони теж цікавилися міфологією, зв’язками шаманізму та демонології. Попри дальність культур, відсутності спільної історії, географічної близькості, встановлюємо подібні вірування у демонологічні образи, культ предків та мерців. Це можна пояснити страхом людини перед невідомим, олюдненням явищ природи та стихій. Українці та корейці вірили в існуванні чогось після смерті, хоча цей простір зображувався по-різному. В їхніх уявленнях душі людей, які померли наглою, неприродною, насильницькою смертю, нехрещеними дітьми чи цнотливими дівчатами, можуть не досягти духовної трансформації та залишитися на землі у вигляді нечисті. Тому важливими в обох культурах було суворо дотримуватися поховальних обрядів. Спостерігаємо існування дій, які були спрямовані на укріплення кордону між світом живих та мертвих, щоб унеможливити перехід душі у стан мстивого духа. Дослідження сприяє нашому розумінню людського захоплення надприродними істотами та ролі демонів у різних світоглядах. Досліджуючи демонологічні образи в українській та корейській культурах, ми отримуємо уявлення про вірування та цінності, які сформували ці суспільства. Подальші дослідження в цій галузі могли б розширити порівняльний аналіз, щоб включити демонологічні образи з інших культур, сприяючи більшому розумінню глобальної різноманітності та універсальності демонологічних концепцій.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Гончарук Олександра. Демонологічні образи в українських і корейських міфах та легендах : кваліфікаційна робота бакалавра : 035 Філологія / Гончарук Олександр. – Київ, 2023. – 56 с.