Роль ТRРV4 та ТRРМ8 іонних каналів в порушеннях секретомоторної функції кишечника за експериментального паркінсонізму

Дата
2022
Автори
Стецька Вікторія Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі доведено релевантність 6-OHDА моделі хвороби Паркінсона у щурів для дослідження розладів у шлунково-кишковому тракті в патогенезі даної хвороби, навіть через 7 місяців після моделювання. Дані розлади на молекулярному рівні супроводжувалися зниженням рівня дофамін-секретувальних клітин, збільшенням ТRРV4 та майже повним зникненням TRPМ8 іонних каналів у товстій кишці щурів. Доведено роль ТRРV4 та TRPМ8 іонних каналів у розладі секретомоторних функції товстої кишки та порушенні інтегративної цілісності її епітеліального бар’єру в патогенезі хвороби Паркінсона. Встановлено, що C60FAS є перспективним для подальшого застосування в комплексній терапії центральних розладів та порушенні екретомоторних функцій травного каналу за 6-ОНDА хвороби Паркінсона у щурів. Встановлено, що зменшення інтенсивності забарвлення TH в середньому мозку щурів асоційоване з 2-кратним зменшенням TH у товстій кишці, зникненням ТRРМ8 іонних каналів і 2-кратним збільшенням експресії ТRРV4 іонних каналів у товстій кишці за 6-ОНDА хвороби Паркінсона. Причому у віддалені терміни через 7 місяців після моделювання 6-ОНDА хвороби Паркінсона ці показники не відновлювалися. Імуногістохімічно доведена локалізація ТRРV4 та ТRРМ8 іонних каналів на апікальній мембрані епітеліоцитів товстої кишки щурів. Встановлено, що фармакологічна активація ТRРV4 іонних каналів селективним агоністом GSK1016790A (0,3 мкМ) знижує карбахолін-стимульовану скоротливу активність ізольованого відрізку товстої кишки щурів. У щурів з 6-ОНДА хворобою Паркінсона спостерігався нижчий рівень секреції іонів у відповідь на стимулювальний ефект карбахоліну (50 мкМ) у порівнянні з групою плацебо, а також тенденція до підвищення трансептеліальної проникності. Ключові слова: хвороба Паркінсона, 6-ОНDА, LPS, моторика, скорочення, іонні канали, гладенькі м’язи, оксидативний стрес, С60 фулерени, наночастинки, запалення.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія
Бібліографічний опис
Стецька В.О. Роль ТRРV4 та ТRРМ8 іонних каналів в порушеннях секретомоторної функції кишечника за експериментального паркінсонізму : дис. ... д-ра філос. в галузі біології : 091-Біологія / Стецька Вікторія Олександрівна. - Київ, 2022. – 189 с.
Зібрання