Стратегія просування продукції українських виробників курятини на міжнародних ринках в умовах COVID-19

Дата
2022
Автори
Скорина Юлія Олегівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході виконання роботи було проведене дослідження.наукових джерел щодо стратегії просування, що дало змогу сформувати авторське визначення поняття “просування” як “систему ринкових комунікацій між виробником і споживачем з приводу озповсюдження інформації про товари та виробників за допомогою комплексу інструментів (реклама, PR, персональний продаж, пропаганда, прямий маркетинг, стимулювання з метою формування попиту на товари, який відповідає цілям компанії” і поняття “стратегія просування як “спосіб визначення довгострокових цілей компанії щодо побудови системи ринкових комунікацій між виробником і споживачем з приводу розповсюдження інформації про товари та виробників за допомогою комплексу інструментів (реклама, PR, персональний продаж, пропаганда, прямий маркетинг, стимулювання збуту) з метою формування попиту на товари, який відповідає встановленим цілям, формування плану дій та оптимального розподілу ресурсів для їх досягнення”. Було запропоновано механізм формування стратегії просування підприємства на міжнародних ринках, який включає наступні етапи: стратегічний аналіз привабливості ринків, аналіз культурного середовища міжнародних ринків, відбір ринку для подальшого ведення зовнішньоекономічної діяльності, визначення споживчих мотивацій на обраному ринку, визначення напрямів формування стратегії просування та заходів її реалізації, оцінка ефективності запропонованих заходів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
051 Економіка , 05 Соціальні та поведінкові науки
Бібліографічний опис
Скорина Ю.О. Стратегія просування продукції українських виробників курятини на міжнародних ринках в умовах COVID-19 : кваліфікаційна магістерська робота : 051 Економіка / Скорина Юлія Олегівна. - Київ, 2022. – 95 с.