Розвиток системи забезпечення державної безпеки України: організаційно-правовий аспект

Дата
2023
Автори
Зюзя Олександр Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертації концептуалізовано пріоритетні напрями удосконалення організаційно-правових засад розвитку системи забезпечення державної безпеки України. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що в дисертації отримано нові наукові положення та отримано результати, які в сукупності дають змогу вирішити актуальне для вітчизняної науки «Публічне управління та адміністрування» завдання обґрунтування теоретичних положень і методологічних підходів, вироблення практичних пропозицій щодо проектно-орієнтованого управління інституційним розвитком СЗДБ України в умовах динамічного безпекового середовища, що створює підґрунтя для науково обґрунтованого політико-правового і організаційного конструювання СЗДБ. Ключові слова: публічне управління, націнальна безпека, державне управління національною безпекою, державна безпека, стабільність держави, стійкість держави, загрози державній безпеці, система державної безпеки, система забезпечення державної безпеки, недержавні інституції, проєктно-орієнтоване управління розвитком системи забезпечення державної безпеки.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
28 Публічне управління та адміністрування , 281 Публічне управління та адміністрування
Бібліографічний опис
Зюзя О. В. Розвиток системи забезпечення державної безпеки України: організаційно-правовий аспект : дис. ... д-ра філос. : 281 Публічне управління та адміністрування / Зюзя Олександр Володимирович. - Київ, 2023. - 310 с.
Зібрання