Сучасні тенденції правового регулювання праці в Україні та країнах європейського союзу

Дата
2016
Автори
Спіцина Ганна Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертація присвячена всебічному та комплексному дослідженню сучасних тенденцій правового регулювання праці в Україні та країнах Європейського Союзу. Досліджено юридичний механізм становлення та розвитку регулювання трудових правовідносин в Україні. Проаналізовано теоретичні підходи до систематизації та кодифікації законодавства про працю в Україні. Запропоновано поряд з кодифікацією законодавства про працю України враховувати проміжним етапом до системної правотворчості також можливість здійснення систематизації трудового законодавства шляхом його інкорпорації. Розкрито особливості застосування в Україні колективно-договірного регулювання праці в сучасних умовах господарювання та запропоновані шляхи його перегляду з огляду як на зарубіжний досвід, так і на специфіку національного регулювання праці. Визначено роль міжнародного законодавства про працю у правовому регулюванні трудових відносин країн-членів ЄС, а також проведено загальну правову характеристику регулювання праці в окремих країнах-членах ЄС. Встановлено, що пряме перенесення норм і стандартів ЄС (особливо тих, що стосуються соціальних гарантій) у зв’язку з відсутністю економічного підґрунтя наразі є практично неможливим. Виходом у цьому випадку може послужити вибіркове запозичення окремих перспективних елементів правового регулювання праці, які поширені у провідних європейських країнах і можуть бути вільно запроваджені й діяти вже найближчим часом у трудоправовій системі України. Ключові слова: національне трудове право, міжнародне трудове право, систематизація, інкорпорація, суб’єкти трудових правовідносин, трудовий колектив, адаптація законодавства, зарубіжний досвід, трудове законодавство, трудовий договір, колективний договір.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
Бібліографічний опис
Спіцина Г. О. Сучасні тенденції правового регулювання праці в Україні та країнах європейського союзу : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 12.00.05 трудове право, право соціального забезпечення / Спіцина Ганна Олександрівна - Київ, 2016. - 39 с.
Зібрання