Похідні конформаційно обмежених гетероаліфатичних аміно-сульфонових кислот

Дата
2018
Автори
Жерш Сергій Анатолійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційну роботу присвячено синтезу похідних конформаційно обмежених аміносульфонових кислот та дослідженню конформаційної поведінки модельних пептидоміметиків, що містять залишки циклічних аміносульфонових кислот. Розроблено підхід до синтезу ряду конформаційно обмежених насичених гетероциклічних сульфохлоридів (похідних азетидину, піролідину та піперидину) з загальними виходами 19–88% у мультиграмових кількостях, виходячи з відповідних Cbz-захищених аміноспиртів. Розроблено зручний препаративний спосіб одержання ряду похідних 1-(піролідин-2-іл)-1Н-азолів, 1-(піперидин-2-іл)-1Н-азолів та 1-(піперидин-3-іл)-1Н-1,2,4-триазолів алкілюванням відповідних азолів N-Cbz-пролінол мезилатом або його аналогами та подальшим зняттям захисту з виходами 16–65%. Досліджено конформаційну поведінку модельних пептидоміметиків, що містять фрагмент 2-піролідинметансульфонової кислоти (2PyMS) за допомогою рентгеноструктурного дослідження, ІЧ- та ЯМР спектроскопії. Встановлено, що в кристалічному стані «дипептид» PhC(O)-2PyMS-Phe-NHiPr набуває конформації, що може бути класифікована як -вигин IV типу. Дослідження у розчинах показало, що конформації, які спостерігаються у кристалічному стані не повною мірою зберігаються у розчинах. Досліджено конформаційну поведінку чотирьох модельних сполук PhC(O)-3AzeS-Phe-NHiPr, PhC(O)-4PiMS-Phe-NHiPr, PhC(O)-Ala-3AzeS-Phe-NHiPr та PhC(O)-Ala-4PiMS-Phe-NHiPr, що містять залишки 3-азетидин-сульфонової (3AzeS) та 4-піперидинметансульфонової (4PiMS) кислот за допомогою рентгеноструктурного дослідження, ІЧ- та ЯМР спектроскопії. Встановлено, що як в кристалічному стані, так і у розчинах модельні пептидоміметики набувають розгорнутих конформацій та демонструють значну конформаційну гнучкість. Ключові слова : сульфохлориди; сульфаміди; пептидосульфонаміди; насичені нітрогеновмісні гетероцикли; молекулярна жорсткість; конформаційне обмеження; конформаційна поведінка; лідер-орієнтований синтез.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Жерш С. А. Похідні конформаційно обмежених гетероаліфатичних аміно-сульфонових кислот : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 Органічна хімія / Жерш Сергій Анатолійович. - Київ, 2018. - 22 с.
Зібрання