Відтворення особливостей художнього дискурсу Хуліо Кортасара в українському перекладі

Дата
2017
Автори
Дорошенко Ольга Юріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертацію присвячено дослідженню відтворення лінгвокультурних, соціолінгвальних особливостей художнього дискурсу Хуліо Кортасара в українському перекладі. Здійснено аналіз сучасних перекладознавчих підходів до розуміння та вивчення дискурсу, зокрема, художнього дискурсу. В контексті наявних основних підходів до дискурсу запропоновано визначення поняття художній дискурс як творчої діяльності емоційно-образного мислення та мовлення, в процесі якої створюється і сприймається художня дійсність, що закодовується автором у тексти і декодується з них читачем. Відтворення художнього дискурсу одним або різними перекладачами може розглядатися в різних масштабах: як текст окремого письменника; як творчість окремого письменника; як явище літературної течії, як художня література. Забезпечується відтворення художнього дискурсу в цільовій культурі адекватним перекладом тексту, а також інформуванням читача про світогляд автора та лінгвокультурний простір, в якому функціонує оригінальний твір. В процесі перекладацької діяльності породжуються два специфічні різновиди дискурсу: перекладацький дискурс як діяльність перекладача/перекладачів і пов’язані з нею процедури: стратегії, тактики, методи перекладу, редагування, критика; перекладний дискурс як сукупність перекладів оригінальних текстів певного автора, певного жанру, що функціонують у дискурсивному полі цільової лінгвокультури.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Дорошенко О. Ю. Відтворення особливостей художнього дискурсу Хуліо Кортасара в українському перекладі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16. – перекладознавство / Дорошенко Ольга Юріївна. - Київ, 2017. - 246 с.
Зібрання