Управління проектом зі створення та впровадження електронної системи управління багатоквартирним будинком

Дата
2023
Автори
Борсук Олександра Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі було розроблено концепцію, проведено SWOT-аналіз для оцінки всіх чинників, що можуть повпливати на прийняття рішень, ідентифіковано потенційні ризики. Сформульовано вимоги до продукту проекту. Для якісної класифікації і оцінки взаємодій розроблено матрицю взаємодії стейкхолдерів. Наукова новизна та перспективність розглянутої теми полягає в поєднанні концепцій управління проектами, електронних технологій та інноваційних підходів для створення ефективних електронних систем управління багатоквартирними будинками, що може сприяти покращенню якості життя мешканців, забезпеченню сталості та збереженню ресурсів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Борсук О. С. Управління проектом зі створення та впровадження електронної системи управління багатоквартирним будинком : кваліфікаційна робота магістра : 122 Комп’ютерні науки / Борсук Олександра Сергіївна. – Київ, 2023. – 112 с.