Розділ "Свідомість" Геґелевої "Феноменології духу", механізм Aufheben і принцип системності

Дата
2022
Автори
Давіденко Ілля Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою нашої роботи було виявлення Геґелевого розуміння зняття в межах «Феноменології духу», коли йдеться про механізм реалізації досвіду свідомості та принципу системності. Ця мета постає другим етапом розв’язання масштабнішої проблеми, яка полягає в проясненні способу та механізму реалізації Геґелем власної філософії як системи, а отже як континуальної та структурно цілісної.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Давіденко І. В. Розділ "Свідомість" Геґелевої "Феноменології духу", механізм Aufheben і принцип системності = Hegel’s “Phenomenology of Spirit” Chapter “Consciousness”, Mechanism of Aufheben And Hegel’s Principle of Systematicity : кваліфікаційна робота ... магістра : 033 Філософія / Давіденко Ілля Володимирович. - Київ, 2022. - 89 с.