Повсякденне життя міст Англії ХІ-ХІІІ ст.

Дата
2016
Автори
Охріменко Олександр Святославович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Комплексне дослідження повсякденного міського життя Англії ХІ-ХІІІ ст. дозволило зробити та обґрунтувати ряд узагальнюючих висновків, які виносяться на захист. Проблема повсякденного життя міст Англії доби розвинутого середньовіччя за майже шестисотлітню історію досліджень пройшла наступні етапи у своїй розробці. На топографічному етапі (ХV-XVI ст.) з’явилися праці описового характеру (Д. Леланда, Дж. Стоува та інших). Головною темою розвідок на політично-управлінському етапі (XVIІ–ХІХ ст.) були проблеми муніципального управління (Т. Макдокс, Е. Меревізер, А. Дж. Стефенс, Дж. Роджерс, Е. Фріман, Дж. Грін, А. Грін, В. Каннінгем та інші). Наприкінці ХІХ ст. розпочався соціально-економічний етап досліджень (до 1960-х рр.), коли у своїх працях Ч. Гросс, Ф. Мейтланд, М. Бейтсон, Е. Льюїс, А. Баллард, К. Стефенсон, Дж. Тейт та інші на основі законодавчих документів розглянули становлення і розвиток середньовічних міст в Англії. Саме у цей час тематика генези англійського міста зацікавила українських вчених. Так, І. Бондаренко у праці «Англійське місто в середні віки» (опублікована в 1904 р.) аналізує теорії становлення міст на англійських джерелах. Однак до 1960-х рр. місто окремо не розглядалося у контексті повсякденного життя, що відбулося під впливом французької «школи Анналів». Тоді ж вчені почали застосовувати комплексний підхід до його вивчення. Відзначимо, що праці з історії повсякденності на англійських матеріалах почали з’являтися із кінця ХVІІІ ст. – першої половини ХІХ ст. (Дж. Стратт, Дж. Малкольм, Р. Г’ю, Т. Райт та інші), однак до 1980-х рр. вони носили здебільшого описовий характер, без наукової аргументації висновків. 2000-ні роки поклали початок вивчення історії повсякденності середньовічних міст. Найґрунтовнішими працями у цій галузі є дослідження професора регіональної та локальної історії, директора Центру локальної історії Університету Лейстеру К. Діера. Вивчення історії повсякдення міста цей науковець визначив як дослідження «рівня життя» («standards of living») – рівня забезпеченості, комфорту, матеріальних благ і потреб й доступ до них міських жителів. Однак він розглядає повсякдення у соціально-економічному контексті, майже не аналізуючи ментальні та культурні структури. На сучасному етапі розвитку історіографія середньовічних міст Англії здебільшого є соціально-культурною історією. При вивченні історії повсякдення намітилися тенденції до «позитивної» характеристики міського життя середніх віків на англійських територіях. Натомість слід підкреслити, що сучасні вчені звертаються до теперішніх тенденцій розвитку світу: активні урбанізаційні процеси змушують шукати дослідників привабливість такого способу життя в попередніх століттях, зокрема в середніх віках. Відповідно, ключові риси повсякдення сучасного міста (комерціалізація відносин, поширення «фаст-фуду», моди, високі стандарти гігієни простору тощо) знаходять свої корені в минулому. Поряд з цими чисельними дослідженнями, праць, які б комплексно розглянули міста Англії ХІ-ХІІІ ст., висвітливши поєднання матеріальних, соціальних та ментальних структур на рівні повсякдення, не вистачає. Джерельна база дослідження дуже широка і складається з писемних, художньо-зображальних та археологічних типів знахідок. Вивчення цих історичних свідчень вимагає від дослідника їх критики, знання мов (латини, середньоанглійської, давньофранцузької), глибоке розуміння середньовічних культури і менталітету загалом та міських зокрема. Тільки застосування широкого кола джерел, їх аналізу та співставлення дає можливість дослідити повсякденне життя міст Англії ХІ-ХІІІ ст. Система матеріального побуту англійських міст ХІ-ХІІІ ст. відображає у собі загальні риси ментальності середніх віків. Головними факторами, які позначалися на світ речей були природні (клімат, природні ресурси, географічні особливості та інші) й соціальні (традиції, норми релігійного середовища, королівсько-адміністративний вплив тощо). Разом з тим були відзначені певні особливості. Ключові слова: повсякденне життя, історія повсякденності, Англія, розвинуте середньовіччя, матеріальний побут, хронотоп, публічне життя, приватне життя, середньовічне місто, урбаністика.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 032 Історія та археологія
Бібліографічний опис
Охріменко О. С. Повсякденне життя міст Англії ХІ-ХІІІ ст. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 всесвітня історія / Охріменко Олександр Святославович. - Київ, 2016. - 293 с.
Зібрання