Перманентна громадянська війна в СРСР як явище радянської повсякденності

Дата
2021
Автори
Прінц Ігор Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В магістерській роботі на основі аналізу опублікованих матеріалів робиться спроба по-новому показати історію громадянської війни в СРСР у 20 – поч. 40-х рр. ХХ ст., її датування та перманентність. Автором проаналізовано сучасні наукові підходи щодо поняття громадянської війни, а також щодо місця та значення феномену громадянської війни в СРСР, зв’язку з революцією 1917 року. Запропоновано власне визначення терміну громадянської війни на прикладі історії СРСР ХХ ст. Досліджено репресивну політику радянської влади, яка була направлена на встановлення тоталітарного режиму; розкрито заходи, спрямовані на ліквідацію опозиційних політичних сил, суспільних прошарків, які не були лояльними до радянської влади. Висвітлено особливості терору комуністичної влади в різних регіонах СРСР, в тому числі й проти місцевого керівництва правлячої партії; доведено, що терор як інструмент більшовиків для ліквідації будь-якої опозиції був засобом забезпечення реалізації масштабних соціально-економічних проектів і в той час – громадянського протистояння.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 032 Історія та археологія
Бібліографічний опис
Прінц І. В. Перманентна громадянська війна в СРСР як явище радянської повсякденності : кваліфікаційна робота : 032 Історія та археологія / Прінц Ігор Володимирович. - Київ, 2021. – 104 с.