Координаційні комплекси Купруму(ІІ) та Феруму(ІІ) на основі хелатуючих похідних 1,2,4-триазолів

Дата
2023
Автори
Петренко Юлія Павлівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена синтезу координаційних сполук, виявленню особливостей структуроутворення та вивченню фізико-хімічних властивостей отриманих комплексів Купруму(ІІ) та Феруму(ІІ) з рядом 3,5-дизаміщених 1,2,4-триазолів. Для синтезу триазольного гетероциклу було обрано метод ацилювання гідразидів карбонових кислот іміноестерами з подальшою внутрішньомолекулярною циклізацією отриманих амідразонів в 1,2,4- триазоли. Досліджено магнітні та каталітичні властивості синтезованих комплексів Купруму(ІІ) з 1,2,4-триазолами.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Петренко Ю. П. Координаційні комплекси Купруму(ІІ) та Феруму(ІІ) на основі хелатуючих похідних 1,2,4-триазолів : дис. ... д-ра філософії : 102 Хімія / Петренко Юлія Павлівна. - Київ, 2023. – 222 с.
Зібрання