Дослiдження властивостей розв’язкiв рiвнянь Хукухари

Дата
2020
Автори
Колесников Валерiй Андрiйович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Робота присвячена аналiзу i чисельним методам знаходження розв’язкiв рiвнянь Хукухари. Проаналiзовано теореми про iснування розв’язкiв рiвняння Хукухари. Запропоновано розвиток методу Ейлера через апроксимацiю правої частини рiвняння Хукухари за допомогою функцiї Мiнковського. Запропоновано вiдповiдний алгоритм.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
11 Математика та статистика , 113 Прикладна математика
Бібліографічний опис
Колесников В. А. Дослiдження властивостей розв’язкiв рiвнянь Хукухари : випускна квалiфiкацiйна робота ... магістра : 113 Прикладна математика / Колесников Валерiй Андрiйович. - Київ, 2020. - 30 с.