Вплив екстралінгвістичних факторів на відтворення гумору в українськомовному перекладі американського анімаційного серіалу «Сімпсони»

Дата
2023
Автори
Сафарян Каріна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою дипломної роботи було виявлення особливостей впливу екстралінгвістичних факторів на переклад різноманітних мовних засобів створення комічного з англійської на українську мову в анімаційному серіалі “Сімпсони”. У процесі роботи були визначені поняття комічного, його види та основні характеристики. Були описані прийоми створення комічного аспекту на різних мовних рівнях, а також проведено порівняльний аналіз американського і українського гумору, визначені їхні спільні та відмінні риси. Окремо було вивчено специфіку перекладу кінотексту з англійської мови на українську, а також встановлені особливості передачі комічного аспекту в мультсеріалі «Сімпсони» з англійської мови на українську. Проведений порівняльний аналіз адекватності перекладу мультсеріалу дав змогу узагальнити результати дослідження. Загальний висновок полягає в тому, що комічне є складним і багатоплановим поняттям, і чітке однозначне його визначення відсутнє у сучасному мовознавстві. Переклад є складним психолінгвістичним процесом, і головне завдання перекладача полягає в точній передачі цілісності і змісту оригінального тексту за допомогою засобів іншої мови, при цьому зберігаючи стилістичні та експресивні особливості вихідного тексту. Отже, дослідження дозволило зробити висновок, що передача комічного є складним багатоплановим процесом, який потребує знань із різних галузей, таких як лінгвістика, психологія та культурологія. Головним завданням перекладача є передача цілісності і точного змісту оригінального тексту за допомогою засобів іншої мови, за умови збереження стилістичних та експресивних особливостей вихідного тексту.
The relevance of this research is determined by several factors. Firstly, elements of humor are present in all areas of human life, including artistic works, public speeches, scientific texts, and everyday communication. Therefore, studying the ways of conveying humor from English into Ukrainian can contribute to successful intercultural communication. Secondly, translating humor is significantly complicated due to the variety of its forms and expressions, national character, and the need for a creative and individual approach. Despite the fact that the study of humor has been conducted by various scholars for a long time, there are no ready-made solutions for translators, which highlights the necessity of continuing the search for certain regularities in the choice of translation strategies and tactics. So, the research has led to the conclusion that the translation of comedy is a complex multidimensional process that requires knowledge from various fields such as linguistics, psychology, and cultural studies. The main task of the translator is to convey the integrity and accurate content of the original text using the resources of another language while preserving the stylistic and expressive features of the source text.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Сафарян К. Вплив екстралінгвістичних факторів на відтворення гумору в українськомовному перекладі американського анімаційного серіалу «Сімпсони» : кваліфікаційна робота ... «бакалавр» : 035 Філологія / Сафарян Каріна. – Київ, 2023. – 83 с.