Вплив батьківських настанов на вибір шлюбного партнера

Дата
2017
Автори
Крайлюк Анна Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена дослідженню батьківських настанов, які є чинником вибору шлюбного партнера. У роботі здійснено теоретичний аналіз наукових підходів до розгляду соціально-психологічних чинників вибору шлюбного партнера, проаналізовано поняття вибору як психологічного феномену та поняття настанов в контексті їх впливу на вибір шлюбного партнера. Виявлено зв’язки між батьківськими настановами та особливостями вибору подружнього партнера як у чоловіків, так і в жінок; між особливостями взаємодії у батьківській сім’ї та міцністю і тривалістю взаємин, задоволеністю шлюбним партнером. Виокремлено моделі співвідношення батьківських настанов та особливостей вибору шлюбного партнера: у жінок – взаємодоповнення, повтору за протипом батька, наслідування обох батьків, часткового відтворення, передачі негативного досвіду, імітації з позитивною динамікою; у чоловіків – повтору негативного досвіду, передачі позитивного досвіду, взаємодоповнення, відтворення внутрішнього конфлікту, наслідування конструктивності стосунків. Розроблено та апробовано програму, яка дає змогу усвідомити подружнім партнерам вплив батьківських настанов на вибір подружнього партнера, що сприяє підвищенню особистісної відповідальності за взаємостосунки та впливає на їх покращення. Ключові слова: батьківські настанови, феномен вибору, шлюбний партнер, задоволеність шлюбним партнером, міцність стосунків, стратегії повтору та взаємодоповнення, моделі співвідношення батьківських настанов та особливостей вибору шлюбного партнера.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Крайлюк А. І. Вплив батьківських настанов на вибір шлюбного партнера : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 соціальна психологія; психологія соціальної роботи / Крайлюк Анна Ігорівна. - Київ, 2017. - 21 с.
Зібрання