Система підтримки прийняття рішень визначення оптимального алгоритму пріоритетності поселення студентів

Дата
2022
Автори
Іжевська Єлизавета Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході виконання дипломної роботи було проведено аналіз існуючих рішень щодо розподілу обмежених ресурсів, таких як житлові місця. В результаті аналізу були сформовані вимоги до застосунку для забезпечення зручної взаємодії користувача з ним. Була сформована математична модель факультету, яка було використано в розробці застосунку. Для реалізації даного веб-застосунку були спроектовані база даних, дерево функцій, структура додатку та його архітектура. У результаті роботи було створено веб-застосунок на базі інструментів MongoDB, NodeJS та React. Функціонал застосунку було протестовано за тест-кейсами описаними в даній роботі. Всі тести пройшли успішно, що підтврерджує працездатність застосунку. В перспективах даний додаток можна покращити додавши особистий кабінет користувача для персоніфікації збережених даних, оптимізувати роботу застосунку на різних платформах та уніфікувати структури для більшої кількості користувачів. Це забезпечить більшу популярність системи та підтвердить її необхідність.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Іжевська Є. В. Система підтримки прийняття рішень визначення оптимального алгоритму пріоритетності поселення студентів : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Іжевська Єлизавета Володимирівна. - Київ, 2022. – 93 с.