Маркетингові стратегії страхових компаній в Україні

Дата
2022
Автори
Марченко Катерина Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі були з’ясовані поняття страхового продукту та маркетингової стратегії страхової компанії, а також уточнена класифікація та виокремлені види маркетингових стратегій страхових компаній, які страхові компанії обирають залежно від різноманітних факторів, як внутрішніх, так і зовнішніх. Був проведений порівняльний аналіз маркетингових стратегій відібраних українських та зарубіжних страховиків за допомогою виокремлених критеріїв. На основі цього аналізу з’ясовано особливості маркетингових стратегій українських і зарубіжних страхових компаній, а саме формулювання місії страхової компанії та комунікація корпоративної соціальної відповідальності для більшої персоніфікації страхової компанії, використання брендових маркетингових заходів для просування бренду страховика та його страхових продуктів, початок активного використання діджитал маркетингових каналів залучення споживачів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Бібліографічний опис
Марченко К.О. Маркетингові стратегії страхових компаній в Україні : кваліфікаційна магістерська робота : 072 Фінанси, банківська справа та страхування / Марченко Катерина Олександрівна. - Київ, 2022. – 58 с.