Етикетні мовленнєві стереотипи американського науково-академічного дискурсу

Дата
2017
Автори
Шпенюк Ірина Євгенівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У дисертаційній роботі досліджено особливості реалізації етикетних мовленнєвих стереотипів у американському науково-академічному дискурсі. У роботі встановлено, що етикетні мовленнєві стереотипи відіграють значну роль в оптимізації взаємодії у науково-академічному дискурсі, який кореспондує зі сферою вищої освіти. Даний тип стереотипів забезпечує реалізацію функції етикетизації у фатичних, організувальних, інформативних, спонукальних та оцінних дискурсивних актах американського науково-академічного дискурсу. Інформативні дискурсивні акти, які виокремлюють найважливішу інформацію у виділеній взаємодії, є найбільш поширеними як в усному, так і у писемному науково-академічному дискурсі. Усний науково-академічний дискурс має більшу, порівняно з писемним, кількість засобів етикетизації. Прагматична спрямованість науково-академічного дискурсу визначає вибір адресантом етикетних риторично-дискурсивних стратегій та стратегій захисту “соціального обличчя” адресата.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Шпенюк І. Є. Етикетні мовленнєві стереотипи американського науково-академічного дискурсу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 – германські мови / Шпенюк Ірина Євгенівна. - Київ, 2017. – 22 с.
Зібрання