Юридична відповідальність суддів за порушення законодавства про працю

Дата
2017
Автори
Кузьменко Володимир Володимирович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційну роботу присвячено системному та ґрунтовному аналізу юридичної відповідальності суддів за порушення законодавства про працю. У роботі визначено поняття, сутність та ознаки юридичної відповідальності суддів за порушення законодавства про працю, проведено його генезис і виділено етапи становлення в Україні. З’ясовано види юридичної відповідальності суддів за порушення законодавства про працю, охарактеризовано зміст кожного з них. Досліджено особливості притягнення суддів до юридичної відповідальності за порушення законодавства про працю. Виокремлено проблеми юридичної відповідальності суддів за порушення законодавства про працю та надано пропозиції щодо їх вирішення. Проаналізовано позитивний зарубіжний досвід юридичної відповідальності суддів за порушення законодавства про працю, виокремлено напрями його запозичення в Україну. Ключові слова: юридична відповідальність, суддя, працівник, трудове законодавство, праця, дисциплінарна відповідальність, матеріальна відповідальність.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Щербина В. В. Юридична відповідальність суддів за порушення законодавства про працю : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення / Кузьменко Володимир Володимирович - Київ, 2017. - 21 с.:
Зібрання