Управління проєктом розробки новинного веб-порталу

Дата
2021
Автори
Горбань Дар’я Вікторівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У рамках випускної кваліфікаційної роботи було проведено аналіз ринкових тенденцій в Україні та інвестиційні дослідження. Результатами яких є обґрунтована актуальність створення сучасного новинного веб-порталу, розглянуті сильні та слабкі сторони проєкту, його можливості для подальшого розвитку. Визначено проблеми, цілі та способи реалізації проєкту, на основі яких сформовано проєктні альтернативи. Методом експертної оцінки і SWOT-аналізом визначено найефективніший варіант втілення проєкту. За допомогою аналізу первинних і вторинних зацікавлених сторін встановлено рівень їх сприяння на проєкт. Після дослідження усіх умов, факторів та проведення аналізів сформовано основну мету, конкретні цілі та продукт проєкту. Розроблено економічну модель, життєвий цикл проєкту та встановлено його тривалість. Таким чином підтверджуючи необхідність реалізації, доцільність та рентабельність проєкту.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Горбань Д. В. Управління проєктом розробки новинного веб-порталу : кваліфікаційна робота магістра : 122 Комп’ютерні науки / Горбань Дар’я Вікторівна. - Київ, 2021. - 109 с.