Лінгвокультурний типаж der deutsche bürger (на матеріалі німецьких художніх творів XVIII-XX ст., преси та інтернет-форумів)

Дата
2017
Автори
Дорошенко Оксана Віталіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертацію присвячено дослідженню лінгвокультурного типажу der deutsche Bürger на матеріалі німецьких художніх творів XVIII-XX ст., преси та інтернет-форумів. Лінгвокультурний типаж der deutsche Bürger розглядається як природний, динамічний, типізований, соціально і культурно-детермінований об’єкт, який зазнає трансформації через певні історичні, соціальні, часові, культурні фактори, а також суб’єктивно-оцінне ставлення авторів. На основі етимологічного, лексико-семантичного, лексико-стилістичного, лінгвопрагматичного методів аналізу, а також методу суцільної вибірки визначено смислові параметри поняття “лінгвокультурний типаж”, виокремлено два основних шляхи репрезентації лінгвокультурного типажу der deutsche Bürger у корпусі дослідження: представник бюргерської спільноти і суб’єктивно-авторський варіант реалізації у художньому, публіцистичному тексті, засобах інформації. Встановлено семантику цих понять, їхні лінгвістичні, паралінгвістичні, стилістичні засоби вираження, когнітивні ознаки. Ключові слова: лінгвокультурний типаж, емоційно-експресивний еквівалент, суб’єктивно-авторський варіант реалізації, мовна особистість, семантико-когнітивний підхід.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Дорошенко О. В. Лінгвокультурний типаж der deutsche bürger (на матеріалі німецьких художніх творів XVIII-XX ст., преси та інтернет-форумів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 германські мови / Дорошенко Оксана Віталіївна. - Київ, 2017. - 22 с.
Зібрання