Прямі податки в системі державного регулювання доходів юридичних осіб

Дата
2022
Автори
Мартинів Станіслав Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі встановлено, що основними напрямками реформування прямого оподаткування в Україні в сучасних умовах є впровадження прямих податкових пільг, оскільки в умовах військового стану та післявоєнного оновлення база оподаткування – виручка, чистий прибуток та зростання вартості майна, як очікується, буде мінімальною, а обсяг прибутку – суттєво скоротиться, тому для формування сприятливих податкових умов в Україні актуальним буде: запровадження податкових канікул з податку на прибуток на період оновлення економіки, впровадження 0% ставки податку на прибуток на інноваційних та стратегічних галузей – ВПК, інновацій, медичної сфери, інформаційно-комунікаційного сектору, перегляд умов адміністрування податку з зменшення адміністративного податкового впливу та контролю, загальне зменшення ставки оподаткування з 18% (базова ставка зараз) до ставки в 10% (на період відновлення економіки) та 5% (для прямих інвесторів, що створюють нові виробництва та робочі місця в Україні за умови сталості інвестування до 10 років), що дозволить за рахунок кумулятивного ефективну стимулювати економічне зростання за рахунок покращення умов податкової конкуренції на регіональному та глобальному рівні.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Бібліографічний опис
Мартинів С.С. Прямі податки в системі державного регулювання доходів юридичних осіб : випускна кваліфікаційна робота магістра : 072 Фінанси, банківська справа та страхування / Мартинів Станіслав Сергійович. - Київ, 2022. - 58 с.