Особливості суїцидальних переживань у старших підлітків з іпохондрійними станами

Дата
2022
Автори
Губань Альона Дмитрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході емпіричного дослідження було використано метод анкетування та метод опитування. Отримані результати було опрацьовано застосовуючи класичні для психології математико-статистичні методики: аналіз даних за описовими статистиками, визначення нормальності розподілу за критерієм Шапіро-Уілкі, рівномірності дисперсії за критерієм Левена, також були задіяні такі методи, як однофакторний дисперсійний аналіз за критерієм Фішера, а також аналіз визначення кореляції між змінними за критерієм Пірсона. У ході теоретичного дослідження було визначено, що суїцидальна поведінка містить внутрішній та зовнішній компонент — перший із яких власне і є виміром суїцидальних переживань. Суїцидальні переживання це ідеації, мотиви та потреби, що пов’язані із фанатичним прагненням самоушкодження та самоусунення. Окрім того, було визначено, що у підлітковому віці суїцидальні переживання значною мірою пов’язані із соціальною дезадаптацією та певними кризовими переживаннями. Відповідно, даний вік є одним з найбільш чутливих щодо розвитку даної симптоматики, навіть за умови відсутності прямих спроб скоєння самогубства. Також було сформовано теоретичне підґрунтя щодо іпохондрійних переживань у даної викової групи. У ході емпіричного дослідження визначено характерні відмінності суїцидальних переживань серед підлітків з яскраво вираженими іпохондрійними станами та нормотиповими.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Губань А. Д. Особливості суїцидальних переживань у старших підлітків з іпохондрійними станами : дипломна робота : 053 Психологія / Губань Альона Дмитрівна. - Київ, 2022 – 59 с.