Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності (на прикладі міста Києва)

Дата
2021
Автори
Допір Олександр Сергійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Проаналізовано історичні аспекти розвитку земельного кадастру, як складової земельної реформи та подано порядок ведення Державного земельного кадастру. Головним інструментом держави у сфері забезпечення економічного екологічного та раціонального використання земель, є землеустрій. Завдяки його принципам регулюються суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею. Державний земельний кадастр характеризується як система, в якій вказується спрямованість відомостей, що вичерпно характеризують земельні ділянки як просторово-операційний базис розміщення будь-яких ресурсів. Подано теоретичні аспекти землевпорядного проектування, структуру землевпорядних робіт та види документації із землеустрою. Землевпорядне проектування вивчає теоретичні основи і практичні методи формування нових та вдосконалення існуючих землекористувань. Воно сприяє раціональному використанню землі, впорядковуванню території з її особливостями. В умовах сучасної розбудови підприємств комунальної та державної форм власності, відведення земельних ділянок у користування набуває особливої актуальності. Проведено аналіз особливостей розробки проектів землеустрою та проведено аналіз проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для експлуатації та обслуговування нежитлової будівлі – магазину, з метою подальшого оформлення права оренди земельної ділянки. Необхідною умовою для забезпечення збалансованої ефективності прийняття управлінських рішень є формування високого рівня технічного та інформаційного забезпечення, який досягається організацією документації з землеустрою та оцінки земельних ресурсів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
19 Архітектура та будівництво , 193 Геодезія та землеустрій
Бібліографічний опис
Допір О. С. Розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності (на прикладі міста Києва) : випускна кваліфікаційна робота магістра : 193 Геодезія та землеустрій / Допір Олександр Сергійович. - Київ, 2021. - 63 с.