Міграційне право у системі адміністративного права України

Дата
2016
Автори
Цекалова Наталія Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена теоретико-правовому аналізу та визначенню місця міграційного права в системі адміністративного права України. Розглянуто передумови формування галузевих утворень у системі адміністративного права України та зроблено висновок про можливість віднесення міграційного права до переліку складових елементів Особливого адміністративного права. З’ясовано поняття та межі правового регулювання міграційного права як складового елементу системи адміністративного права України. Досліджено систему міграційного права та доведено, що остання складається з норм та інститутів. Проаналізовано сутність та види джерел міграційного права. Вивчено поняття та сутність міграційно-правових відносин, які характеризуються специфічними особливостями, що дозволяють виділити їх в окремий вид правових відносин. Проаналізовано суб’єктний склад міграційно-правових відносин, який представлений індивідуальними суб’єктами (іноземними громадянами, особами без громадянства) та органами державної влади, наділеними владними повноваженнями. Досліджено права та обов’язки суб’єктів міграційно-правових відносин. З’ясовано підстави виникнення, зміни та припинення міграційно-правових відносин. Проаналізовано основні напрямки розвитку міграційного права в контексті європейської інтеграції України.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Цекалова Н. І. Міграційне право у системі адміністративного права України : автореф. дис. ...канд. юрид. наук : 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право / Цекалова Наталія Ігорівна. - Київ, 2016. – 22 с.
Зібрання