Механокінетика скорочувальної активності міометрія щурів за модуляції АТФ-чутливих К+-каналів плазматичної мембрани і мітохондрій

Дата
2022
Автори
Фархутдінов Дмитро Русланович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У даній роботі проведено розрахунок механокінетики спонтанних скорочень міометрія за модуляції (блокування та активації) КАТР-каналів плазматичної мембрани, а також за блокування мітоКАТР-каналів. Встановлено, що блокування КАТР-каналів плазматичної мембрани глібенкламідом спричиняє пригнічення амплітуди, зниження частоти і механокінетичних параметрів спонтанних скорочень міометрія, що підтверджує внесок КАТР-каналів плазматичної мембрани у підтримання збудливості міометрія невагітних щурів. Активування КАТР-каналів плазматичної мембрани діазоксидом спричиняє зниження амплітуди та зміну окремих механокінетичних параметрів спонтанних скорочень міометрія за рахунок посилення К+- провідності та гіперполяризації плазматичної мембрани міоцитів. Блокування мітоКАТР-каналів сполукою 5-HD спричиняє пригнічення амплітуди та модуляцію окремих механокінетичних параметрів спонтанних скорочень. Отже, КАТР-канали і мітоКАТР-канали залучені у підтримання збудливості міометрія невагітних щурів.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Фархутдінов Д. Р. Механокінетика скорочувальної активності міометрія щурів за модуляції АТФ-чутливих К+-каналів плазматичної мембрани і мітохондрій : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 091 Біологія / Фархутдінов Дмитро Русланович. - Київ, 2022. - 43 с.