Охорона прав на сорти рослин в Україні

Дата
2022
Автори
Береза Віктор Андрійович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі досліджуються правові аспекти захисту інтелектуальної власності на сорти рослин на українському ринку, який залежить від подальшого зростання врожайності зернових культур. Розглянуто та проаналізовано поняття нового сорту, його патентоздатності. Проведено порівняння норм національного та міжнародного законодавства, що стосуються права охорони сортів рослин. Розкрито питання порядоку набуття прав інтелектуальної власності на сорти рослин та питання правової охорони сортів рослин в комерційному обігу насіння
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
08 Право , 081 Право
Бібліографічний опис
Береза В.А. Охорона прав на сорти рослин в Україні : магістерська робота : 081 Право / Береза Віктор Андрійович. – Київ, 2022. – 49 с.