Царська влада в Єгипті періоду правління Ехнатона

Дата
2016
Автори
Заплетнюк Ольга Андріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена дослідженню царської влади в період правління єгипетського фараона-реформатора Аменхотепа IV (Ехнатона) (1349 – 1333 рр. до Р.Х.). У дослідженні обґрунтовані висунуті автором гіпотези щодо причин проведення реформ фараоном Ехнатоном, висвітлені особливості царської ідеології, визначена роль фараона у культі Сонячного диску. На основі широкого кола джерел прослідковано зміни у моделі царської влади в ході релігійної реформи Ехнатона, яка була направлена на зменшення ролі царя як історичного гравця на користь царя як історичного бога. У сценах святкування хеб-седу з храму Gm(t)-p3-Itn чітко прослідковується прагнення Ехнатона до повернення традицій Давнього царства, коли фараон вважався божественною особою. Ехнатон намагався одночасно виконувати владні повноваження як цар Єгипту, і релігійні, як засновник культу бога Атона. На підставі дослідження значних візуальних джерел доведено, що офіційні зображення фараона Ехнатона не відображають реальний вигляд фараона, і мають сприйматися як суто релігійний образ.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 032 Історія та археологія
Бібліографічний опис
Заплетнюк О. А. Царська влада в Єгипті періоду правління Ехнатона : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 – всесвітня історія / Заплетнюк Ольга Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с.
Зібрання