Військово-географічний аналіз миротворчих місій Збройних Сил України

Дата
2016
Автори
Ольховая Юлія Ігорівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У результаті проведеного дослідження миротворчих операцій з позицій вій-ськової географії вітчизняних та іноземних наукових студій в контексті націо-нальної політики в сфері безпеки встановлено, що миротворчі операції, в яких брала участь Україна, ще не досліджувались з точки зору військово-географічної науки (переважають політологічні та геополітичні роботи). Проведене дослідження є першим з подібних не тільки в Україні. На основі теоретико-методологічних засад нами виявлено, що саме військово-географічний, військово-країнознавчий аналіз завдяки комплексному підходу дозволяє всебічно і глибоко розкрити особливості (підготовку, перебіг та результати) миротворчих місій. Ця комплексність полягає у всебічному як природничо-географічному, так і соціо-географічному аналізі відповідних параметрів та характеристик конкретного регіону проведення миротворчих операцій. Починаючи з 1992 року в міжнародних операціях із підтримання миру і без-пеки взяло участь понад 42 000 українських військовослужбовців. На сьогодні представники ЗС України залучені до участі в 10 операціях із підтримання миру і безпеки в різних регіонах природних зон із різними суспільними та економічними умовами. На нашу думку, реалізацію комплексу методів військово-країнознавчого дослідження миротворчих операцій доцільно проводити за такими етапами: підготовчий (обґрунтування вихідних теоретико-методологічних позицій, відбір статистичної бази та формування відповідної методики вивчення миротворчої діяльності України); аналітико-синтетичний (виявлення основних закономірностей миротворчої діяльності та створення серії спеціальних картографічних творів, що розкривають основні геополітичні та військово-, економіко- і фізико-географічні аспекти миротворчої діяльності); військово-географічний прогноз (спрямований на військово-країнознавчий огляд розгортання відповідних операцій у різних країнах світу та їх впливу на міжнародне положення нашої держави). У результаті проведеного нами військово-географічного аналізу територій миротворчих операцій за ступенем сприятливості (звичності) для європейців кліматичних умов виділено такі групи регіонів: зі сприятливими кліматичними умовами (Молдова, Кіпр, Ліван, Македонія, Хорватія, Грузія), із сезонно-сприятливими кліматичними умовами (Боснія і Герцеговина, Таджикистан, Гватемала, Ефіопія, Еритрея, Судан, Ірак), з несприятливими кліматичними умовами (Афгані-стан, Південний Судан) та з дуже несприятливими кліматичними умовами (Ангола, Демократична Республіка Конго, Ліберія, Сьєрра-Леоне). У зв’язку з цим необхідно відзначити, що природні (кліматичні) умови висувають особливі вимоги до комплектації миротворчих підрозділів особовим складом та спеціальною військовою технікою. Необхідність використання такої техніки зумовлюється потребою в її спеціальному облаштуванні та застосуванні особливих видів захисту від негативних впливів природного середовища. Ключові слова: військова географія, військове співробітництво, військово-країнознавчий аналіз, гірський рельєф, кліматичні умови, миротворча діяльність, орогідрографічні умови, підтримання миру і безпеки, тематичне картографування, територіальна організація Збройних Сил.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону , 253 Військове управління (за видами збройних сил)
Бібліографічний опис
Ольховая Ю. І. Військово-географічний аналіз миротворчих місій Збройних Сил України : дис. ... канд. геогр. наук : 20.02.04 військова географія / Ольховая Юлія Ігорівна. - Київ, 2016. - 172 с.
Зібрання