Онтологія першої особи і природа ментальних станів в антиредукціоністських концепціях Джона Серла і Томаса Нагеля

Дата
2022
Автори
Мельниченко Євгенія Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У даній роботі була проаналізована аргументація антиредукціоністських позицій Дж. Серла і Т. Наґеля в одній із найдискусійніших філософських тем, яка стосується явища свідомості та природи її походження. Були розглянуті аргументи зазначених філософів. Проаналізувавши позицію мислителів можна простежити, як розвивається позиція антифізикалізму в аналітичній філософії свідомості. Найбільш важливими здобутками філософських міркувань Серла можна вважати відомий аргумент «китайська кімната», а також теорію біологічного натуралізму. «Китайська кімната» була мисленнєвим експериментом філософа аби підкреслити обмеженіть машинної свідомості і неможливість її вивести на людський рівень. Даний аргумент є промовистим прикладом постановки мета-питання, яким чином ми спроможні дізнатися, чи здатна будь-яка істота (в даному випадку — комп`ютер) мати суб`єктивний свідомий досвід. Томаса Наґеля і Джона Серла безперечно поєднує визнання того, що суб`єктивна свідомість принципово неможлива для пізнання шляхом наукових досліджень. При цьому, вона реально існує. Відтак, обидва філософи критикують редукціонізм. Що стосується ідеї телеології – основного положення в «Розум і космос», – Наґель не захищає її неортодоксальність, що дає величезний простір для критики опонентами, зокрема відомим фізикалістом Д. Денетом. Отже, для сучасних інтелектуальних дискусій концепції Дж. Серла і Т. Наґеля створили системно раціоналізовану світоглядну конструкцію і базис, на основі якого мають змогу ґрунтуватися подальші розробки в контексті філософського дискурсу онтології першої особи і дослідженнями природи ментальних станів; а також перехресних до дискурсу сфер когнітивістики, нейронаук тощо, включно з аспектом штучного інтелекту.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Мельниченко Є.С. Онтологія першої особи і природа ментальних станів в антиредукціоністських концепціях Джона Серла і Томаса Нагеля : кваліфікаційна робота … бакалавра : 033 Філософія / Мельниченко Євгенія Сергіївна. - Київ, 2022. – 49 с.