Механізм дерматотропної дії фармакологічної композиції на основі меланіну

Дата
2017
Автори
Табурець Олеся Володимирівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена дослідженню механізму дерматотропної дії фармакологічної композиції на основі меланіну за умов моделювання вирізаної площинної рани та хімічного опіку шкіри щурів. Отримані результати показали, що фармакологічна композиція, до складу якої входить 0,1 % меланін розчинений в 0,5% карбополі справляє бактерицидну дію на тест-культури Staphylococcus aureus і Pseudomonas aeruginosa та фунгістатичну дію на тест-культуру дріжджових грибів роду Candida. При використанні нової фармакологічної композиції загоєння вирізаної площинної та гнійно-некротичної рани відбулося без грубого рубцювання тканини, що підтверджують наші дослідження (відсотковий вміст колагену та виплавленої желатини в шкірі був меншим, вміст вологи був більшим, ніж у тварин з ранами без корекції). Встановлено зниження продуктів перекисного окиснення ліпідів в гомогенаті шкіри та сироватці крові щурів при змодельованих нами патологіях шкіри при використанні фармакологічної композиції на основі меланіну. За умов вирізаної площинної рани та хімічного опіку в гомогенаті шкіри та сироватці крові зростає активність глутатіонпероксидази та глутатіонтрансферази, знижується супероксиддисмутазна активність та зростає каталазна активність. При місцевому нанесенні на рани фармакологічної композиції на основі меланіну активності вказаних ферментів нормалізуються. Показано зростання рівня експресії генів у шкірі: Tlr2, Ptgs2 та Tgfb1 та зниження Tjp при загоюванні вирізаних площинних та гнійно-некротичних ран. Під впливом фармакологічної композиції, рівень експресії цих генів змінювався в сторону контрольної групи щурів, рани яких не обробляли фармакологічною композицією.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
09 Біологія , 091 Біологія та біохімія
Бібліографічний опис
Табурець О.В. Механізм дерматотропної дії фармакологічної композиції на основі меланіну : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 - біохімія / Табурець Олеся Володимирівна. - Київ, 2017. - 202 с.
Зібрання