Особливості перекладу українською мовою молодіжного сленгу китайськомовних пісень

Дата
2023
Автори
Юрченко Олександра Олегівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою даного дослідження було визначити специфіку відтворення молодіжного сленгу українською мовою при перекладі китайськомовних пісень. В процесі дослідження було охарактеризовано поняття сленгу, на основі визначень вітчизняних та закордонних лінгвістів. Було розмежовано поняття «сленгу» та «жаргону». Було розглянуто функції та класифікацію сленгу. Було досліджено сфери вживання сленгу: молодіжна культура, музична індустрія, соціальні медіа та Інтернет, професійні, етнічні та регіональні групи. Було визначено лексичні особливості молодіжного сленгу сучасної китайської мови, а саме: прагнення до спрощення та компактності, використання іноземних запозичень та інтернет-лексики. В процесі дослідження було досліджено загальні проблеми передачі сленгу при перекладі українською мовою, а саме: культурний контекст, лексична та граматична особливість, швидкі зміни та еволюція, географічна та соціальна специфіка тощо. Підсумовуючи, зроблено висновок що сленг є важливою складовою сучасної мовної культури, яка виконує функцію не лише засобу спілкування, але й ідентифікації, самовираження та створення спільнот. У даному дослідженні було розглянуто важливість та значення сленгу, його вплив на мовленнєву культуру та суспільство загалом.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Юрченко О. О. Особливості перекладу українською мовою молодіжного сленгу китайськомовних пісень : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 035.06 Філологія (східні мови та літератури (переклад включно)) / Юрченко Олександра Олегівна. – Київ, 2023. – 75 с.