Порівняльна характеристика та реалізація алгоритмів розв'язання задачі комівояжера

Дата
2021
Автори
Бандерс Марія Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У роботі була досліджена актуальність пошуку розв’язань для задачі комівояжера, розглянуто історичні аспекти формулювання проблеми транспортування та побудови найдешевшого маршруту та варіації даного завдання, серед яких, наприклад, задача Гамільтона та задача про обхід шахової дошки. Було теоретично розглянуто та описано точні (алгоритм повного перебору, метод динамічного програмування, метод гілок та меж) та наближені (метод найближчого сусіда, метод включення найближчого сусіда, метод найдешевшого включення, метод найкоротшого острову, метод випадкового пошуку, генетичні алгоритми, алгоритм колонії мурах, розв’язання за допомогою нейронних мереж) способи знаходження оптимального за певним критерієм маршруту. Такі алгоритми, як повний перебір, метод найближчого сусіда, метод випадкового пошуку та моделювання поведінки колонії мурах були реалізовані із застосуванням мови програмування C++ та візуалізовані із використанням мови Python.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
113 Прикладна математика , 11 Математика та статистика
Бібліографічний опис
Бандерс М. М. Порівняльна характеристика та реалізація алгоритмів розв'язання задачі комівояжера : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 113 Прикладна математика / Бандерс Марія Миколаївна. – Київ, 2021. – 53 с