Імплементація криптосистем на основі еліптичних кривих

Дата
2023
Автори
Солонко Нікіта
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Об’єктом дослідження є сучасна криптографія еліптичних кривих. Метою кваліфікаційної роботи є порівняння 256 бітних еліптичних кривих, що використовуються у сучасній криптографії, шляхом дослідження математичних структур, на основі яких вони розроблені. Як результат дослідження пропозиція найбільш актуальної з них і розробка бібліотеки мовою С++, що імплементує криптосистеми на її основі. Інструментами створення є безкоштовний редактор коду ’VSCode’ та мова розмітки тексту ’Typst’, редактор коду ’Clion’, мова програмування С++. Результат роботи: шляхом проведення дослідження визначено, що найбільш актуальною кривою є Curve25519, оскільки вона дає найкращу швидкість роботи, з розглянутих кривих, в протоколі Діффі-Гелламана, що підтверджено бенчмарками. Також ця крива дає можливість використовувати цифровий підпис EdDSA, що перевершує ECDSA. Розроблено бібліотеку мовою С++, що імплементує криптосистеми на основі Curve25519: X25519 та Ed25519. Ключові слова: ЕЛІПТИЧНІ КРИВІ, КРИПТОГРАФІЯ ЕЛІПТИЧНИХ КРИВИХ, CURVE25519, X25519, ED25519, КРИПТОГРАФІЯ З ВІДКРИТИМ КЛЮЧЕМ.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Солонко Н. Імплементація криптосистем на основі еліптичних кривих : кваліфікаційна робота ... бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Нікіта Солонко. - Київ, 2023. - 41 с.