Сутність та методологічне значення концепції «зіткнення цивілізацій» Самуеля Гантінгтона

Дата
2021
Автори
Боровик Єва
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою даної роботи є виокремлення сутності концепції «зіткнення цивілізацій» Самуеля Гантінгтона та з’ясування її методологічного значення. У кваліфікаційній роботі використовувалися такі методи: історичний метод, шляхом якого було описано процес зародження цивілізаційного підходу у політико-філософській думці; структурно-функціональний, завдяки якому було досліджено окремі елементи концепції «зіткнення цивілізацій», залежності між ними в рамках єдиного цілого; компаративний метод, який допоміг зіставити ідеї представників цивілізаційного підходу, порівняти думки критиків концепції та виокремити з них антагоністичну перспективу «кінця історії» Ф. Фукуями; метод узагальнення, застосування якого дозволило встановити загальні перспективи цивілізацій за С Гантінгтоном. Так, С. Гантінгтон на основі реалій ХХ століття дає прогностичну оцінку подальшим перспективам міжнародних стосунків. Сучасний Захід є зрілим суспільством і вступає в фазу «золотого віку», після якого неминуче настане його занепад. Азія та ісламській світ, в свою чергу, «набирають обертів» у своєму розвитку та намагаються протистояти західній культурній експансії, що в свій час перетвориться на глобальний цивілізаційний конфлікт. Аби уникнути такого сценарію, варто притримуватися трьох основних правил: стрижневим країнам утримуватися від втручання у конфлікти інших цивілізацій, домовлятися між собою та поширювати загальні для всіх цінності, інститути й практики.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Боровик Є. Сутність та методологічне значення концепції «зіткнення цивілізацій» Самуеля Гантінгтона : кваліфікаційна робота : 052 Політологія / Боровик Єва. - Київ, 2021. – 53 с.