Особливості функціонування інституту туризму в умовах пандемії

Дата
2021
Автори
Кочергіна Євгенія Андріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Туризм – один із чинників розвитку суспільства, що торкається усіх соціально значущих сфер життя. Туризм це не лише про відпочинок, але й про об’єкти, суб’єкти, норми, правила, цінності, формування соціальних відносин, що у свою чергу формує суспільний інститут туризму. Через пандемію COVID-19 відбувається переформатування форм, видів, функцій в інституті туризму, що є абсолютно новим досвідом, тому це є важливим питанням для дослідження. У першому розділі сформовано теоретичні засади дослідження туризму та описаний вплив пандемії COVID-19 на туристичну індустрію. У другому розділі описані інституційні трансформації в туризмі, виявлені дисфункції та нововведення в інституті туризму. У третьому розділі здійснене емпіричне дослідження щодо туристичних практик студентів факультету соціології КНУ під час пандемії COVID-19 та порівняння із раніше отриманими даними про подорожі у допандемічний період.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 054 Соціологія
Бібліографічний опис
Кочергіна Є. А. Особливості функціонування інституту туризму в умовах пандемії : кваліфікаційна робота : 054 Соціологія / Кочергіна Євгенія Андріївна. - Київ, 2021. - 88 с.