Синтез та дослідження нових біс-азометинвмістних метакрилатів для оптоелектроніки

Дата
2018
Автори
Овденко Валерія Миколаївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота присвячена синтезу та дослідженню властивостей нових мономерів на основі азометинів, та азосполук з 1-феніл-3-метил-5-піразолоновим фрагментом. Синтезовано 14 нових гідроксилвмістних сполук та 12 метакрильних похідних на їх основі. Також, синтезовано та оптимізовано методики синтезу 6 нових метакрилатів біс-азометинів та 3 нових метакрилатів з піразолоновим фрагментом. За допомогою спектральних методів підтверджено будову нових мономерів та полімерів. Кінетичними дослідженнями показано, що нові мономери здатні до термоініційованої гомо- та кополімеризації за радикальним механізмом з вініловими мономерами у розчинах ДМФА. Досліджено фотохімічні властивості нових синтезованих мономерів, а також полімерів на їх основі. Встановлено здатність до незворотньої Е-Z фотоізомеризації під дією УФ опромінення у розчині для всіх гідроксильних похідних біс-азометинів та деяких мономерів та полімерів на їх основі. Доведено можливість проходження зворотньої фотоіндукованої Е-Z-Е ізомеризації в плівках для гідроксильних похідних та полімерів біс-азометинів. Досліджено термостабілізуючу дію азо- та азометинвмістних мономерів на полістирол при їх ковалентному введенні у полімерний ланцюг. Показано, що вони можуть виступати як уповільнювачі та інгібітори термоокиснювальної деструкції полістиролу, а деякі з них можна використовувати для зниження температури деградації виробів з полістиролу майже на 50°С. На основі нових мономерів створено перспективні середовища з низькими температурами розм’якшення для реєструючих середовищ у голографії та показано перспективність створення матеріалів з НЛО властивостями. Ключові слова: біс-азометини, азо-сполуки, радикальна полімеризація, фотоізомеризація, термостабілізація, голографія.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Овденко В. М. Синтез та дослідження нових біс-азометинвмістних метакрилатів для оптоелектроніки : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук / Овденко Валерія Миколаївна. - Київ, 2018. - 23 с.:
Зібрання