Антропонімія села Городок Камінь-Каширського району Волинської області

Дата
2023
Автори
Борисюк Аліна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Метою роботи є комплексний аналіз іменника́ та прізвищевої системи села Городок Камінь-Каширського району Волинської області. У результаті дослідження імен в межах груп за походженням виявлено спільні ознаки із загальнонаціональним іменнико́м. Лідерами за чисельністю стали християнські імена (86,7% від загальної кількості проаналізованих одиничних імен в селі). Вони мають грецьке, латинське, єврейське коріння, проте стали традиційними для України. Серед них є і найпоширеніші в селі за весь досліджуваний проміжок: Микола (66), Анна (Ганна) (65), Іван (63). Завдяки кількісним підрахункам на хронологічних зрізах встановлено, що іменни́к села Городок є динамічним. І хронологічний зріз (1860–1939 рр.) характеризується абсолютним домінуванням християнських імен. У ІІ хронологічному зрізі (1940–1991 рр.) простежуємо процес збідніння іменника́ (48 особових імен ідентифікували 322 чоловіків та 39 імен – жінок), втрату давніх назв та появу автохтонних слов’янських імен композитів і запозичень. ІІІ хронологічний зріз (1991–2023 рр.) вирізняється розширенням антропонімікону, який поповнюють старовинні українські імена (Дем’ян, Матвій, Тимофій, Варвара, Меланія, Серафима). При цьому втрачають популярність імена першої десятки ІІ хронологічного зрізу. Аналіз прізвищ мешканців села Городок здійснено у двох основних аспектах – за лексико-семантичними ознаками основ, від яких утворилися прізвища, і за структурно-словотвірними характеристиками прізвищ. Лексичною базою прізвищ села виступають групи лексики, характерні для українських прізвищ загалом. Домінують антропоніми, а саме автохтонні імена та прізвиська пізнішого походження. За допомогою структурно-словотвірного аналізу встановлено, що прізвища мешканців села Городок утворені двома способами – лексико-семантичним та морфологічним. Антропонімія села Городок Камінь-Каширського району Волинської області має як загальнонаціональні, так і регіональні особливості та є складником антропонімної карти Волині й загалом України.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Борисюк А. Антропонімія села Городок Камінь-Каширського району Волинської області : кваліфікаційна робота … бакалавр : 035 Філологія / Борисюк Аліна. – Київ, 2023. – 87 с.