Фосфатні гетерополікислоти як твердофазні окисно-відновні реагенти для визначення катехоламінів, поліфенолів та оцінки антиоксидантної активності

Дата
2013
Автори
Бас Юлія Петрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертаційна робота Бас Ю.П. присвячена розробці твердофазних індикаторних систем на основі кремнеземів, послідовно функціоналізованих високомолекулярною четвертинною амонійною сіллю та фосфатними різнолігандними гетерополіаніонами, для твердофазно-спектроскопічного і візуально-тестового визначення катехоламінів і поліфенолів, а також такого інтегрального показника, як антиоксидантна активність. Досліджено умови іммобілізації на органо-мінеральних кремнеземних сорбентах окиснених форм молібдостибієвофосфатної та молібдовольфрамофосфатної (реактив Фоліна) ГПК. Методом ЯМР-спектроскопії доведено, що за одночасної присутності молібдату, фосфату і стибію(ІІІ) у розчині утворюється різнолігандна молібдостибієво-фосфатна ГПК. Методами адсорбції, молекулярної спектроскопії та термодесорбції з’ясовано природу закріплення гетерополіаніону на поверхні кремнезему. Розроблено твердофазний окисно-відновний реагент на основі іммобілізованого реактиву Фоліна для твердофазно-спектрофотометричного і візуально-тестового визначення поліфенолів та оцінки антиоксидантної активності. Межа виявлення поліфенолів складає 1,0 та 14 мг/л (за стандартами кверцетин і танін, відповідно). На основі іммобілізованої різнолігандної молібдостибієвофосфатної ГПК запропоновано методики твердофазно-спектрофотометричного і візуально-тестового визначення катехоламінів. Межа виявлення адреналіну та дофаміну складає 1,7 і 10 мг/л, відповідно. Методики визначення катехоламінів, поліфенолів та антиоксидантної активності апробовано при аналізі препаратів місцевих анестезій та біологічних рідин (сечі та сироватки крові), фітопрепаратів та фруктових соків. Ключові слова: твердофазні реагенти, гетерополікислоти, катехоламіни, поліфеноли, адреналін, дофамін, кверцетин, танін, антиоксидантна активність, твердофазна спектрофотометрія, візуальне тест-визначення.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
10 Природничі науки , 102 Хімія
Бібліографічний опис
Бас Ю. П. Фосфатні гетерополікислоти як твердофазні окисно-відновні реагенти для визначення катехоламінів, поліфенолів та оцінки антиоксидантної активності : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 аналітична хімія / Бас Юлія Петрівна. - Київ, 2011. - 21 с.
Зібрання