Етнічна культура українців у живописі ХІХ - початку ХХ ст.

Дата
2021
Автори
Криштопа Марія Юріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В ході роботи було проаналізовано історіографію досліджень з історії українського живопису, а саме ті роботи, які містять інформацію про образотворче мистецтво побутового жанру. В плані наукового обґрунтування потреби залучення образотворчих матеріалів до джерельної бази етнологічних досліджень питання залишається відкритим, адже більшість дослідників наголошують на необхідності комплексного використання джерел, однак лише поверхнево висвітлюють інформацію, представлену у роботах митців. Тому, дана тематика дослідження є актуальною на сьогодні, адже містить великий потенціал для подальших пошуків у цьому напрямі. Такі джерела виступають зображальним підтвердженням матеріалів, зібраних дослідниками у попередні роки.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 032 Історія та археологія
Бібліографічний опис
Криштопа М. Ю. Етнічна культура українців у живописі ХІХ - початку ХХ ст. : кваліфікаційна робота : 032 Історія та археологія / Криштопа Марія Юріївна. - Київ, 2021. - 130 с.