Переклад термінології індустрії моди в китайських текстах публіцістичного стилю

Дата
2023
Автори
Івченко Валерія Юріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У бакалаврській роботі була розглянута проблема перекладу термінології індустрії моди. Встановлено, що сфера мови є найменш вивченою термінологічною галуззю, але її швидкий розвиток вимагає активного вивчення та дослідження процесу новостворених термінів. Досліджено місце дискурсу теми моди в рамках сучасних сфер і визначено його комунікативні характеристики. Окреслено поняття "мода", "Висока мода" та "індустрія моди", розглянуто їх історію та особливості на теренах Китаю. Також розібрано поняття "переклад" і види перекладу, включаючи види трансформацій. Окрему увагу було приділено перекладу статей публіцистичного стилю з журналу "Vogue: Сhina" на тематику пов'язану зі світом моди. Проаналізовано особливості перекладу термінології з цих статей, звертаючи увагу на специфіку дискурсу індустрії моди. Дана робота відкриває шлях до подальшого дослідження перекладу дискурсу індустрії моди та розвитку перекладознавства в цій галузі.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Івченко В. Ю. Переклад термінології індустрії моди в китайських текстах публіцістичного стилю : кваліфікаційна робота … бакалавр : 035.06 Філологія (східні мови та літератури (переклад включно)) / Івченко Валерія Юріївна. – Київ, 2023. – 50 с.