Концепція історії філософії Сарвепаллі Радхакрішнана

Дата
2017
Автори
Петленко Ірина Валеріївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У результаті проведеного дослідження було досягнуто поставленої мети. А саме здійснено комплексний історико-філософський аналіз філософської спадщини С. Радхакрішнана, зокрема, його праць з історії індійської філософії. Відповідно до проведеної роботи ми можемо зробити наступнівисновки. 1. Встановлено, що індійська філософська думка в роботах європейських дослідників-орієнталістів ХІХ – поч. ХХ ст. була представлена у вигляді низки перекладів з санскриту сакральних текстів (наприкла, гімнів «Рігведи», «Бхагаватгіти», сутр тощо). Науковці звертаюся здебільшого до періодів формування інідйської філософської традиції та розквіту даршан. У той час як, починаючи з XVст. і аж до культурного ренесансу ХІХ ст., в історії індійської філософії пробіл, що ніяк не пояснений дослідниками. Складність розвідок у цій царині полягає не лише в відмінності типу мислення, потреби перекладу зі стародавньої мертвої мови, але і в неможливості накласти європейську лінійну схему на посуп індійської думки. Інакшість розуміння часу, а саме його циклічність, не дозволяє чітко розмежувати один період від іншого. Фактично до приходу мусульман індуси не мали своєї історії. Така ж проблема виникає, коли подивитися на філософію. Датування текстів Вед чи коментаторської літератури приблизне і неточне. Тому намагання європейських дослідників якимось чином класифікувати і рубрикувати увесь масив знань, що дійшли до нас від інідйських гуру, не можуть претендувати на остаточніть і всеохопність. Такі дослідники як Ч. Уілкінз, У. Джонс, Г.Т. Колбрук, М.Мюллер, П.Дойссен, А. Дюпперон, Г. Гегель, А. Шопенгауер, А, Дюпперон, Р. Гарбе стали піонерами індології в Західній Європі. О.М, Новицький, С.С. Гогольцький, І.Я. Франко, Леся Українка, П.Г. Ріттер, Д.М. Овсяннико-Куликовський, А. Гавронський, С, Шаєр, О.П. Рославський-Петровський, О.О.Козлов, В.В. Лесевич, Я.К.Попов, Т.І.Буткевич, С.Стасяк – науковці, що працювали в київській, львівській та харківскій школах сходознавства. Індологія і буддологія в Російській імперії та СРСР була пердставлена І.П. Мінаєвим, П.Я. Петровим, Ф.І.Щербатським, С.Ф.Ольденбургом та ін. Ключові слова: індійська філософія, історія індійської філософії, С. Радхакрішнан, періодизація індійської філософії, «вічна релігія».
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 033 Філософія
Бібліографічний опис
Петленко І. В. Концепція історії філософії Сарвепаллі Радхакрішнана : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 історія філософії / Петленко Ірина Валеріївна - Київ, 2017. - 212 с.
Зібрання