Корпоративна культура як фактор розвитку професійної ідентичності студента у закладі вищої освіти

Дата
2021
Автори
Мисник Марина Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В процесі дослідження було проведено теоретичний аналіз категорій «корпоративна культура ЗВО» та «професійна ідентичність студента». Також розглянуто проблему зв’язку корпоративної культури ЗВО і умови формування професійної ідентичності студентів. Було досліджено зв’язок корпоративної культури ЗВО і формування професійної ідентичності студентів, що відображає професійні компетентності студента як представника певного фаху і систему норм, правил, цінностей як фахівця, так і закладу вищої освіти , де він навчається. Таким чином, корпоративна ідентичність є пов'язаною із професійною ідентичністю. Визначено, що ЗВО транслює свою корпоративну культуру, яка з одного боку виконує свої функції щодо формування студента та його розвитку в процесі навчання, а з іншого є важливим засобом для підготовки майбутнього представника певної професійної спільноти. У роботі обґрунтовано модель формування професійної ідентичності інструментами корпоративної культури, що включала ціннісно-світоглядний, поведінковий, освітньо-традиційний та інноваційний компоненти . Впровадження запропонованих компонентів дозволили розробити практичні рекомендації, які направлені на створення ресурсного психолого- педагогічного супроводу студента, розвитку викладача в ролі тренера, використання в умовах освітнього процесу модулів освітнього тренінгу, що дозволяє студентові будувати свою траєкторію професійного і особистісного розвитку. Запропоновані рекомендації розроблені на основі міждисциплінарного підходу з використанням інформаційно- комунікативних технологій, зокрема технології коучингу, як ми зазначили важливої технології корпоративного навчання.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
01 Освіта/Педагогіка , 011 Освітні, педагогічні науки
Бібліографічний опис
Мисник М. О. Корпоративна культура як фактор розвитку професійної ідентичності студента у закладі вищої освіти : дипломна робота : 011 Освітні, педагогічні науки / Мисник Марина Олександрівна. - Київ, 2021. – 99 с.