Управління ризиками кредитоспроможності позичальників-юридичних осіб банку в Україні

Дата
2022
Автори
Паржицька Маргарита Вікторівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У магістерській роботі були розглянуті підходи до визначення поняття «кредитоспроможність позичальника», методи управління ризиками кредитоспроможності позичальників-юридичних осіб банку та представлені напрями підвищення їх ефективності. Було проведено порівняння існуючих підходів до визначення поняття «кредитоспроможність позичальника» і розроблена власна економічна категорія, а також були проаналізовані методи оцінки кредитоспроможності позичальника-юридичної особи.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
07 Управління та адміністрування , 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок
Бібліографічний опис
Паржицька М.В. Управління ризиками кредитоспроможності позичальників-юридичних осіб банку в Україні банку : кваліфікаційна магістерська робота : 072 Фінанси, банківська справа та страхування / Паржицька Маргарита Вікторівна. - Київ, 2022. – 78 с.