Мовна гра як прийом комерційної реклами

Дата
2023
Автори
Лінкевич Анна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході дослідження проаналізовано різнорівневі мовні засоби впливу на читача, представлені в рекламному тексті та способи їхньої реалізації в медійному просторі. У бакалаврській роботі були розглянуті мовні засоби різних рівнів мовної гри в рекламних текстах, слоганах, назвах брендів. Серед них основними можна назвати графічний, фонетичний та лексичний. Прийоми графічної мовної гри полягають у виокремленні заголовків і слоганів, зміні в словах та частинах кольору та шрифту, які відрізняються розміром і кольором. Текст привертає увагу людей, збільшує швидкість реакції споживача на продукт. Прийоми фонетичної мовної гри. Фонетична мовна гра покликана впливати на емоції споживача, налаштовувати його на певний настрій, викликати асоціації, задавати загальний тон звучання тексту, робити його легшим для запам’ятовування. Використання мовної гри в комерційній рекламі є важливим та ефективним інструментом. Цей підхід дозволяє виділитися серед конкурентів, зацікавити та запам’ятатися цільовій авдиторії. Засоби мовної гри, включаючи графічні, фонетичні та лексичні прийоми, допомагають створювати емоційний зв’язок зі споживачами та підсилюють вплив рекламного повідомлення. Таким чином, використання мовної гри є одним із найкращих методів для досягнення успіху в комерційній рекламі та побудови міцних взаємин зі споживачами.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Лінкевич А. Мовна гра як прийом комерційної реклами : кваліфікаційна робота … бакалавр : 035 Філологія / Лінкевич Анна. – Київ, 2023. – 45 с.