Система підтримки прийняття рішень при побудові функцій належності нечіткій множині

Дата
2022
Автори
Айрапетов Давид Арнольдович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
В результаті роботи було розроблено застосунок який допомагає визначити відносну компетентність експерта на заданих проміжках. Визначено точки в яких максимальні значення коефіцієнта компетентності для кожного експерта, та поведінку коефіцієнтів компетентності експертів в околицях цих точок. Це є перевагою запропонованого методу порівняно з методами визначення фіксованих коефіцієнтів компетентності або інтервальних коефіцієнтів. Було створено інструмент для подальшого використання при розв'язанні багатокритеріальних задач, задач підтримки прийняття рішень, задач обробки експертної інформації.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
12 Інформаційні технології , 122 Комп’ютерні науки
Бібліографічний опис
Айрапетов Д. А. Система підтримки прийняття рішень при побудові функцій належності нечіткій множині : випускна кваліфікаційна робота бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Айрапетов Давид Арнольдович. - Київ, 2022. – 68 с.