Лінгвопрагматика сучасної французької соціальної реклами

Дата
2017
Автори
Чернова Анастасія Олександрівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертацію присвячено дослідженню лінгвопрагматики сучасної французької соціальної реклами, окресленню комунікативної структури рекламного повідомлення, встановленню концептосфери та лексико-семантичної реалізації концептів французької соціальної реклами, а також вивченню її семіотичного аспекту та взаємозв’язку візуального образу з текстовим компонентом. Особливу увагу приділено аналізу комунікативної структури соціальної реклами та характеристиці її основних елементів: мовленнєво-актової будови рекламного повідомлення, особливостей адресанта і адресата реклами, комунікативної мети та функції рекламного повідомлення, його стратегій і тактик. Окрім цього, у дисертації проаналізовано риторико-стилістичні засоби соціальної реклами, досліджено особливості вживання тропів та риторичних фігур, різних мовленнєвих регістрів, охарактеризовано інтертекстуальні зв’язки соціальної реклами з іншими мовленнєвими жанрами. Ключові слова: французька соціальна реклама, рекламний дискурс, типологія соціальної реклами, лінгвопрагматика, комунікативна структура, концепт, концептосфера, семіотичні особливості, риторико-стилістична організація.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
03 Гуманітарні науки , 035 Філологія
Бібліографічний опис
Чернова А. О. Лінгвопрагматика сучасної французької соціальної реклами : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 романські мови / Чернова Анастасія Олександрівна. - Київ, 2017. - 22 с.
Зібрання