Стратегічне партнерство в українсько-американських міждержавних відносинах: концептуально-теоретичний і практичний аспекти

Дата
2016
Автори
Шамраєва Валентина Михайлівна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
На основі компаративного аналізу джерельної бази й теоретичних узагальнень у дисертації здійснено спробу розв’язати наукову проблему, зумовлену: а) наявністю понятійно-категоріальних суперечностей усередині досліджуваного наукового напрямку (розроблення теоретичних моделей побудови стратегічного партнерства та їхньої практичної реалізації у міждержавних відносинах); б) відсутністю у світовій політичній думці цілісного концептуального супроводу українсько-американського стратегічного партнерства у контексті його міжнародно-політичного підґрунтя, сучасного стану розвитку та прогнозування на довгострокову перспективу; в) браком теоретико-концептуальних оцінок існуючих прогнозних моделей міжнародної й безпекової діяльності України в цілому та їхнього магістрального напрямку - стратегічного партнерства зі США зокрема. Українсько-американські відносини в дослідженні розглядаються як такі, що мають потенціал до розбудови повноцінного міждержавного стратегічного партнерства як у короткостроковій, так і довгостроковій перспективі, з урахуванням кардинальної різниці у силовому та фінансово-економічному потенціалі держав-партнерів та відмінностей у масштабності й механізмах формулювання зовнішньополітичних завдань. Наявна асиметрія між Україною й США не заважає формуванню між ними стратегічного партнерства, що доведено на прикладі розвитку українсько-американських міждержавних відносин і узагальнено на базі авторської теоретичної моделі Ключові слова: міжнародні відносини, стратегічне партнерство, українсько американські відносини, міждержавне співробітництво.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 052 Політологія
Бібліографічний опис
Шамраєва В. М. Взаємодія країн брікс у постбіполярному світі : структура, тенденції, перспективи : дис. ... д-р. політ. наук : 23.00.04 політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Шамраєва Валентина Михайлівна - Київ, 2016. - 513 с.
Зібрання