Інновації у діяльності cтрахових компаній в Україні

Дата
2018
Автори
Заколодяжний Володимир Олегович
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
Дисертацiйна присвячена інноваціям у діяльності cтрахових компаній в Україні, а саме поглибленню теоретичних підходів, а також розробці практичних рекомендацій щодо впровадження інновацій у діяльність страхових компаній для зниження ризиків діяльності суб’єктів господарювання та стабілізації українського фінансового ринку. Зокрема, удосконалено визначення поняття “діяльність страхової компанії”; виокремлено бізнес-процеси в діяльності страхових компаній, як основи класифікації інновацій; запропоновано класифікацію інновацій у діяльності страховиків за такими ознаками: видом діяльності, основними і допоміжними бізнес-процесами; виявлено ризики в управлінні бізнес-процесами страхових компаній. На основі дослідження процесу впровадження інновацій у діяльності cтрахових компаній в Україні визначено джерела ризиків впровадження інновацій, виявлено моделі поведінки страхових компаній у процесі впровадження інновацій, розкрито тенденції впровадження інновацій у діяльності страховиків. Визначення перспектив розвитку інновацій у діяльності страхових компаній в Україні дало змогу запропонувати організаційні підходи до використання аутсорсингу в управлінні інноваціями в сфері страхування, визначити ефекти впровадження страхового скорингу в діяльності страхових компаній, розкрити нові способи фінансування інновацій у діяльності страховиків. Ключові слова: інновація, страхові компанії, бізнес-процеси страховика, джерела ризиків діяльності страхових компаній, аутсорсинг, страховий скоринг, фінансування інновацій.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 051 Економіка
Бібліографічний опис
Заколодяжний В. О. Інновації у діяльності cтрахових компаній в Україні : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 – економіка та управління підприємствами / Заколодяжний Володимир Олегович. - Київ, 2018. - 24 с.
Зібрання