Особливості соціально-психологічної адаптації вимушених українських мігрантів на території Німеччини

Дата
2023
Автори
Абрамова Анастасія Сергіївна
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Анотація
У ході теретичного аналізу з’ясовано, що соціально-психологічна адаптація є процесом, за допомогою якого індивід стає здатним вписатися у нове соціальне та культурне середовище, засвоїти його цінності, норми, соціальні ролі та встановити позитивні міжособистісні взаємини з оточуючими. Цей процес включає адаптацію до нових соціальних, культурних та економічних умов, зміни ідентичності, переоцінку цінностей та перебудову соціальної мережі. Соціально-психологічна адаптація може відбуватися на різних рівнях, включаючи індивідуальний, груповий та соціокультурний. Вона впливає на рівень стресу та на емоційну сферу особистості. Порівняльний аналіз отриманих результатів у емпіричній частині серед групи мігрантів та немігрантів показав, що нижчий рівень адаптації характерний саме групі мігрантів. Це може бути пов'язано зі складнощами в освоєнні нової культури, мови та соціально-економічного середовища. Проблеми адаптації українських мігрантів проявляються на таких рівнях: у психологічному плані група мігрантів має труднощі самосприйняття, прийняття інших та, власне, адаптації. Ключові слова : адаптація, мігранти, рівень стресу, соціально-психологічна адаптація, соціальне середовище, культурне середовище, українські мігранти.
Бібліографічний опис
Галузь знань та спеціальність
05 Соціальні та поведінкові науки , 053 Психологія
Бібліографічний опис
Абрамова А. С. Особливості соціально-психологічної адаптації вимушених українських мігрантів на території Німеччини : кваліфікаційна робота : 053 Психологія / Абрамова Анастасія Сергіївна. - Київ, 2023. - 58 с.